misleid…!

Het verhaal van de zondeval neemt een belangrijke plaats in in de christelijke -opvoeding, -scholing, -kerk en -moraal.

Satan heeft Eva misleid door haar voor te spiegelen dat ze gelijk aan God kan zijn/worden door te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.
Hierbij doet hij voorkomen alsof  Eva (en Adam) op dat moment niet gelijk aan God zijn, maar afgescheiden van God zijn. Niet één met Hem, maar weg van Hem.

Sneaky plan! Door de mens een¬†verdraaide ‘waarheid’ voor te spiegelen, een¬†misleidend beeld (namelijk¬†dat de mens afgescheiden is van God) op te roepen; lukt zijn plan: de mens scheidt zichzelf af van God. Op grond van deze leugen. Eva gelooft het¬†plotseling opgeroepen beeld van afgescheiden te zijn van God¬†en eet¬†van de verboden vrucht. Uit pure angst.

Vaak wordt ‘de zondeval’¬†gebruikt om de mens te waarschuwen tegen ongehoorzaamheid aan¬†God en alle desastreuze gevolgen daarvan.

Ongehoorzaamheid aan God wordt wel dé zonde genoemd.

Lees bovenstaande nog eens goed door. Zou het niet meer kloppend zijn als we eerlijk moeten inzien dat¬†afscheiding¬†zonde is? En nog preciezer: het geloof in het¬†afgescheiden zijn van God…?¬†Of, nog scherper uitgedrukt: leven vanuit het geloof¬†afgescheiden te zijn van God.

Dat is nooit in Gods wil geweest. Ten diepste kan het ook niet eens. Want wij zijn u√≠t God en √°ls God geschapen. Dat is een Waarheid die onveranderlijk is. Jezus kwam bij God¬†vandaan om ons weer te laten zien hoe je kunt leven vanuit d√≠e Waarheid. √ćn die Waarheid. Zijn liefste wens is dat wij weer zouden geloven dat we √©√©n met Hem en met God zijn!

Het besef en de dagelijkse bewustwording daarvan, bevrijdt ons van alle oordelen en voorwaarden; het maakt waarlijk vrij. En écht. En authentiek. Precies zoals God dat onveranderlijk voor ogen heeft.


  • Johannes 14-16
  • “Uw wil geschiedde”
  • Romeinen 12:1 en 2
This entry was posted in blog. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *