onvoorwaardelijke liefde

…onvoorwaardelijke liefde…

nauwelijks te bevatten

niet te grijpen

oneindig

zonder voorwaarden

    te mooi om waar te zijn ! ? !

God is zoveel meer dan wij van Hem maken, en dat terwijl Hij óns gemaakt heeft.
Zijn Liefde is oneindig, onvoorwaardelijk en volmaakt.

Wij mensen zijn bang, zoeken houvast, onderdukken de angst om niet geliefd te zijn… en scheiden onszelf daarmee af van de Liefde van God. Waar we niet zonder kunnen.

Het enige wat ons rest, nadat we onszelf afgescheiden hebben (dat is dé zonde) is óverleven.
Daar zijn we keigoed in geworden! We denken zelf de Messias van onszelf (ons eigen ego) te (moeten) zijn.
– Daarom (ver-, be-) oordelen we alles en iedereen die anders denkt dan wijzelf.
– Daarom zoeken we een stevig houvast: het beeld van God dat we zelf (door de eeuwen heen) gemaakt (gelukkig niet gesneden 😉 ) hebben, met alle wetten, tradities (passend bij de stroming van het christendom waar we ons het meest thuisvoelen) en oordelen (de vrucht van de boom van goed en kwaad).
– Daarom beklimmen we dagelijks zelf de troon van God om als tiran onszelf en anderen af te serveren op grond van alle (ooit) zelfbedachte of geïnterpreteerde wetjes, mores en waarden.
– Daarom uiten we dagelijks ‘de toorn van God’ over onszelf en anderen en luisteren we naar preken die ons voorhouden hoe het zou moeten. De variatie hierin is groot. Of je nu wekelijks de 10 geboden moet aanhoren, of de wetten van fatsoen (liefde genoemd), geloof, voorspoed of genezing… Er wordt wat van je verwacht. Je voelt je tot iets verplicht.
Kortom: er zijn voorwaarden.
En ze worden uitgesproken, geloofd en vertrouwd ‘in naam van God’.

Als we aan eeuwenlange tradities, menselijke instellingen en religieuze wetten voorbij kijken; zien we Jezus.
Rechtstreeks bij God vandaan gekomen.

Zijn onderwijs is het dichtstbij de Bron. Zijn leven is uit de Bron, ja Hij ís de Bron. Van Licht, van Leven. Van Liefde. Een prachtig (voor)beeld van God.

Grappig toch, hoe wars van welke vorm van religie Hij was! Hoe kan het dat we dat vergeten zijn, en elkaar (en onszelf!) voortdurend met een menselijke maat meten…?

De Goddelijke maat is beschikbaar! Een Liefde die niet te verdienen valt. Ze overkomt je. Ze komt óver je. En verlicht. In dat Licht zie je hoe je in de duisternis probeerde licht te produceren, hoe je je vastklampte aan juist die geloofsrituelen (die passen bij de kerk-stroming waarin je je bevindt). Hoe je je ware zelf en de zachte aandrang van de Heilige Geest ontkende of onderdrukte. Die stem die je voortdurend de weg wijst naar de Bron; het besef van: God in jou, en jij in Hem; de Bron.

Onvoorwaardelijke Liefde krijgt de ruimte als voorwaarden worden losgelaten, angsten worden prijsgegeven, trauma’s onder ogen worden gezien…

Hoe bevrijdend is dat!


 

This entry was posted in blog. Bookmark the permalink.

2 Responses to onvoorwaardelijke liefde

  1. Marian says:

    Lieve Monique,

    Dankjewel voor je leuke, goeie, grappige mooie en genadevolle en geestelijke waarheden. Ik word er zóó blij van!
    J

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *