Tag Archives: schuld

uitverkoren!

Als het eindelijk begint door te dringen dat je uitverkoren bent, verandert er veel; vooral in je gedachten en je gevoel. De eeuwige twijfel is tot een einde gekomen. De oneindig lijkende onzekerheid is van de baan geschoven. Er is … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Is dat zo?

Soms zijn er van die momenten…!?#! Op het moment zijn ze er bij mij meer dan soms… šŸ˜‰ die momenten waarop je naar adem hapt, zelfveroordeling en schaamte om de eerste plaats voelt wedijveren,Ā en het bloed je naar de wangen … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gods soort liefde

Als er een ramp of verschrikking heeft plaatsgevonden, roepenĀ veel mensen: ‘O, dat is God!’ Maar God is LIEFDE. Dat is Zijn wezen Zijn natuur. Ā God veroordeelt onsĀ nietĀ als weĀ in Christus Jezus zijn. Hij sloot lang voor de komst van Jezus al … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

welk moment

Lang geleden was ik onderdeel van een kerkgenootschap dat oordeelde wie erĀ dominee mocht worden, en wie er aan het Avondmaal mocht deelnemen. Dat had te maken met dat ene moment. Het moment van je bekering. Dat moest tot in detail … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment