Tag Archives: vader

welke verloren zoon

Er is een bekende gelijkenis over een vader en twee zonen. Deze gelijkenis wordt omschreven als die van ‘de verloren zoon’. De jongste zoon eiste¬†de erfenis op, van zijn vader, terwijl de beste man nog leefde. Hij onttrok zich, volgens … Continue reading

Posted in blog, gelijkenis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gods soort liefde

Als er een ramp of verschrikking heeft plaatsgevonden, roepen¬†veel mensen: ‘O, dat is God!’ Maar God is LIEFDE. Dat is Zijn wezen Zijn natuur. ¬†God veroordeelt ons¬†niet¬†als we¬†in Christus Jezus zijn. Hij sloot lang voor de komst van Jezus al … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

pasen

Of het nu wel of niet de tijd rond pasen is, als je dit leest, deze boodschap is t√© belangrijk om te missen. Je leven hangt ervan af, zeg maar. Letterlijk dan. Ontdek een krachtige waarheid vanuit¬†Gods rechtvaardigheid: Nadat God … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

de allesweter

De Heilige Geest weet alles. Hij was erbij toen de geschiedenissen die in de Bijbel omschreven staan gebeurden. Hij was erbij toen deze geschiedenissen werden opgeschreven. Hij koos de woorden ervoor uit, die pasten bij de beste weergave en het … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

wachtkamer

Wat zit er een verschil in het wachten in wachtkamers. De eerste keer wachten in de wachtkamer van het UWV vergeet ik niet snel meer. Er heerste een doodse stilte. Schaapjes die naar de slachtbank zouden worden geleid en daarom … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

de waarheid zal je vrij maken

Jezus dan zei tegen de Joden… Velen geloofden Jezus¬†toen hij uitlegde dat Hij het licht der wereld is, van God gezonden. Misschien wel juist door de discussie die hierover ontstond vanuit de Schriftgeleerden en Jezus reactie daarop. Jezus richtte zich … Continue reading

Posted in blog | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment