van een rups die vlinder wordt

‚ÄĚEn wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd [meta morpho-oo]¬†door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden¬†wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.‚ÄĚ ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†Romeinen 12:2


Het einde van de rups is het noodzakelijke begin van de vlinder…

Hoe wonderlijk is de scheppingsorde voor een insekt als een vlinder.
Er gaat een leven aan vooraf… en een sterven:

Neergelegd als eitje
ontwikkeld tot een rups
die honkvast is
en zich volvreet met alles wat hij daar tegenkomt.

Tot het moment dat hij zich letterlijk ontlast van alle troep uit zijn darmen
op een stil plekje om daar het onvermijdelijke te doen
waartoe hij zich genoodzaakt voelt:
zichzelf afzonderen
naar binnen keren
zichzelf te omhullen
in stilte en afzondering…

In de cocon
is confrontatie
onvermijdelijk
noodzakelijk
verhelderend
en op lange termijn bevrijdend…:

De rups sterft een stille en eenzame dood.
Door deze dood heen
ontwikkelt het nieuwe leven
dat van een vlinder:

 

 

Opgesloten in de cocon
gesponnen om het oude leven
ontwikkelt het hart van de rups
zich tot zijn ware identiteit:
die van de vlinder…

 

 

 

Het proces in de cocon
is van levensbelang
om tot bestemming te komen.

En als de
in-een-vlinder-veranderde-rups
uit de cocon is gekomen
en de levensadem
zijn vleugels ontplooit,
vliegt hij
zonder aarzeling
weg
de wijde wereld in
zijn levensdoel vervullend

Niet meer gebonden
     aan het oude, vertrouwde
vliegt hij weg
     van de cocon die hem de gelegenheid tot verandering bood
en vindt zijn weg, zijn bestemming, in de vrijheid
     zwevend op de wind.


Het Griekse woord metamorpho-oo (Romeinen 12:2) betekent: van gedaante veranderen; een gedaante verwisseling ondergaan.


Voortgekomen uit omstandigheden
opgegroeid tot mens
gebonden door opvoeding
weet de mens zich
met moeite staande te houden…

Tot hij beslist
het proces
van verandering
aan te gaan
lerend oordeelloos waar te nemen
al wat is

Zich klaarmakend voor de ontlasting:
loslatend alles wat is, en is doorzien
Verlangend naar afzondering
gedrongen tot stilte

In afzondering
in zichzelf gekeerd
omhuld met stille vrede
sterft de mens zijn onvermijdelijke dood

Door deze dood heen
openbaart zich zijn ware identiteit
Opgesloten in de cocon
gesponnen om het oude leven
ontwaakt de mens
in zijn ware identiteit
die van een zoon…

De opstandingskracht van de Zoon in deze zoon 
opent de cocon
en daarmee de weg naar
     zijn vervulling…
 
En als de
in een zoon veranderd mens
getransformeerd is
en de Levensadem
zijn geest verlicht,
vliegt hij
zonder aarzeling
weg
de wijde wereld in
zijn bestemming vervullend

Niet meer gebonden
aan omstandigheden of pijn
vliegt hij weg van de verbrokenheid die hem veranderde
en vindt zijn weg, zijn bestemming, in de vrijheid
     zwevend op de Wind
En in hem openbaart zich Liefde
     Eénheid

Niets meer te doen
alleen maar te¬†ZIJN…


Deze blog is, in iets andere vorm, eerder geplaatst op  

 

This entry was posted in blog, gelijkenis and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *